entry level data analyst salary houston. plsk.regruhosting. 31 - $18.